Chống sét lan truyền là gì? Chống sét lan truyền là giải pháp giúp các công trình, các tòa nhà khỏi những tía chớp khi trời mưa gió nhằm để tránh và hạn chế tối đa các thiệt hại do sét lan truyền gây nên Các cấp thiết bị chống sét lan truyền
  • Thiết bị chống sét lan truyền cấp 1 ( Type 1 SPD )
  • Thiết bị chống sét lan truyền cấp 2 ( Type 2 SPD )
  • Thiết bị chống sét lan truyền cấp 3 ( Type 3 SPD )
Chống sét Suntree thường có 2 loại sau: 1.Chống sét DC
  • Chống sét suntree DC 2P 500V
  • Chống sét suntree DC 2P 800V
  • Chống sét suntree DC 3P 1000V
  • Chống sét suntree DC 3P 1500V
2.Chống sét AC
  • Chống sét suntree DC 2P 500V
  • Chống sét suntree AC 3P 385V
  • Chống sét suntree AC 4P 385V