Aptomat DC Suntree là một loại cầu dao với khả năng đóng cắt tự động. trong một hệ thống điện năng lượng mặt trời, Aptomat DC Suntree có chức năng bảo vệ hệ thống tránh hiện tượng quá tải hoặc ngắn mạch. Aptomat DC Suntree có các dòng sau đây:
  • Aptomat 2P 16A-63A 550V DC
  • Aptomat 2P 16A-63A 800V DC
  • Aptomat 4P 16A-63A 1000V DC