Dây cứu sinh là một hệ thống an toàn chống rơi ngã, được sử dụng cho người lao động làm việc ở độ cao. Hệ thống này bao gồm các điểm neo cố định trên mái hoặc tòa nhà và dây cáp, giúp cho người lao động có thể di chuyển một cách dễ dàng trên khu vực rộng, bao gồm cả chiều dọc và chiều ngang của mái nhà hoặc tòa nhà. Hệ thống dây cứu sinh luôn được kết nối với dây đai an toàn (body harness) của người lao động thông qua các phụ kiện như lanyard và shock absorber.

Phụ kiện dây cứu sinh bao gồm các thành phần sau:

  • Bản mã phù hợp cho các loại mái tôn như mái tôn sóng vuông, sóng tôn cliplock, tôn maxseam, tôn seamlock.
  • Móc trượt cáp để di chuyển trên dây cứu sinh.
  • Tăng đơ inox 304 và dây cáp inox 304 để đảm bảo độ bền và chất lượng.
  • Các bộ phận bắt buộc gồm điểm neo, dây kết nối (nên sử dụng dây kết nối và dây giảm sốc) và dây đai toàn thân.
  • Các bộ phận cứng hoặc cố định như dây cứu sinh tự thu, dây cứu sinh dọc, dây cứu sinh ngang và thiết bị cứu hộ.

Phụ kiện dây cứu sinh còn được chia thành hai loại chính:

  1. Dây cứu sinh theo phương ngang (Horizontal Lifeline System): Hệ thống dây cứu sinh được cài đặt ngang trên khu vực làm việc, cho phép người lao động di chuyển dọc theo đường ngang một cách an toàn.
  2. Dây cứu sinh theo phương đứng (Vertical Lifeline System): Hệ thống dây cứu sinh được sử dụng để người lao động có thể di chuyển lên xuống theo đường dọc một cách an toàn.
Dây cứu sinh là một giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc ở độ cao và tránh nguy cơ rơi ngã.