File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D200, D300 và nguyên lý hoạt động của đèn chớp vàng năng lượng mặt trời

Tùy theo mục đích sử dụng của đoạn đường mà chủ đầu tư chọn đèn chớp vàng D300 hoặc D200 cho phù hợp, dưới đây là bảng vẽ của đèn chớp vàng D300 và D200

Bảng vẽ của đèn chớp vàng D200

File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D300

Bảng vẽ của đèn chớp vàng D300

File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D300

Bảng vẽ của đèn chớp vàng D300 trụ 2 đèn

File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D300

Bảng vẽ của đèn chớp vàng D300 trụ 3 đèn

File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D300

Bảng vẽ của đèn chớp vàng D300 trụ 4 đèn

File cad đèn chớp vàng cảnh báo giao thông D300

Nguyên lý hoạt động đèn chớp vàng năng lượng mặt trời D300

Đèn chớp vàng D300 hoạt động 24/24 thông qua bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, ban ngày tấm pin thu năng lượng mặt trời chuyển từ quang năng thành điện năng được lưu trữ xuống bình ắc quy, buổi tối điện từ bình ắc quy cấp ngược lại cho đèn chớp.