Hiện tại Đầu nối MC4 đang là chuẩn cống kết nối DC phổ biến nhất trên thị trường tại Việt Nam. MC4 được tích hợp trên các tấm pin để kết nối chúng lại với nhau

>> Kiềm bấm đầu nối MC4
>> Đầu nối MC4
>> Cáp solar năng lượng mặt trời

Bấm đầu cos MC4 là một trong những chuyện tưởng như rất đơn giản. Tuy vậy trên thực tế anh em chúng ta rất dễ bấm lộn khi mới sử dụng. Nguyên nhân nằm ở việc lựa chọn lõi phù hợp với vỏ bảo vệ bên ngoài.

Dụng cụ chuẩn bị gồm: Đầu nối MC4, Cáp solar 4.0 hoặc 6.0,Kiềm tuốt dây, Kiềm bấm đầu nối MC4, Bộ cờ lê vặn hoặc mở MC4.

 

Bước 1: Dùng kiềm tuốt dây tuốt cáp Solar

Bước 2: Dùng kiềm bấm đầu nối MC4 bấm cos với cáp solar

Bước 3: Luồn cáp solar vào đầu nối MC4

Bước 4: Dùng cờ lê siết đầu nối MC4

Bước 5: Hoàn thành như hình