bạn sử dụng thiết bị chạy ắc quy nhưng 1 bình không đủ điện áp để hoạt động. Thiết bị yêu cầu bạn phải đấu 2, 3 thậm chí 4 bình ắc quy lại với nhau. Bài viết dưới đây mình sẽ cùng bạn tìm hiểu cách đấu 2 bình ắc quy, cách đấu 3 bình ắc quy, cách đấu 4 bình ắc quy với nhau bạn nhé.

Tùy vào mục đích sử dụng khác nhau chúng ta có 3 cách đấu bình ắc quy với nhau đó là :

1/ Cách đấu 3 bình ắc quy, 4 bình ắc quy nối tiếp

Với cách mắc nối tiếp 3,4 bình ắc quy với nhau ta có điện áp tăng gấp n lần(V) và dung lượng bình được giữ nguyên (Ah). Cách mắc nối tiếp bình ắc quy này  sẽ không làm tăng dung lượng của hệ thống.

Cách đấu nối: Âm (-) bình 1 đấu với dương (+) bình 2 ,  âm (-) bình 2 đấu với dương (+) bình 3,  âm (-) bình 3 đấu với dương (+) bình 4… , âm (-) bình n đấu với dương (+) bình n+1

Giả sử mỗi bình ắc quy 12V thì cuối cùng chúng ta có điện áp tổng bằng : U = 12x n (bình)

Tham khảo sơ đồ 1 đấu bình nối tiếp

Ví dụ : Bộ 4 bình ắc quy xe đạp điện có thông số : 12V-12Ah mắc nối tiếp.

Điện áp hệ thống là : 12V x 4 bình = 48V

Dung lượng hệ thống = 12Ah

2/ Cách đấu 3 bình ắc quy, 4 bình ắc quy song song

Với cách đấu song song 2, 3, 4 bình acquy với nhau ta có điện áp giữ nguyên (V), tăng dung lượng bình lên n lần (Ah)

Tham khảo sơ đồ 2 đấu bình song song

Ví dụ :

2 ắc quy 12V- 12Ah được mắc nối tiếp ta sẽ có:

Điện áp tổng : 12V

Dung lượng tổng : 12Ah x 2 bình = 24Ah

3/ Cách đấu nối song song kết hợp nối tiếp

Để tăng cả điện áp và dung lượng bình ta có thể sử dụng kết hợp 2 phương pháp đấu bình nối tiếp và đấu bình song song với nhau.

Bạn có thể tham khảo sơ đồ 3 kết hợp nối tiếp và song song

Trện đây là 3 cách đấu nối 2,3,4 bình ắc quy lại với nhau phổ biến nhất. Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp bạn tự đấu nối được bình ắc quy tại nhà.