Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 3 pha lắp sẵn tích hợp CB DC, chống sét lan truyền DC và AC là tủ điện chuyên dụng cho các đơn vị thi công hệ thống năng lượng mặt trời dùng cho cá nhân, hộ dân có nhu cầu tự lắp đặt hệ thống solar!. Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 3 pha được lắp đặt giữa các dãy pin và Inverter để bảo vệ ngắn mach tấm pin hoặc Inverter, cắt sét lan truyền từ khung tấm pin và inverter và từ lưới điện AC và Invereter. Bảo vệ toàn diện hệ thống solar của bạn!

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 3 pha

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 3 pha bao gồm các thiết bị sau:

  • Tủ điện vỏ nhựa 18 đường
  • 2 chống sét lan truyền DC 2P 800V 20-40ka
  • 2 CB DC 2P 800V-20A-32A
  • 1 chống sét lan truyền AC 4P 385V 20-40ka
  • 1 CB AC 4P 32A-40A Panasonic

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 3 pha