Ruột cầu chì 1000V 15A dùng bảo vệ quá tải, ngắt mạch cho nguồn điện một chiều như hệ thống điện năng lượng mặt trời

Cầu chì 1000VD
Cầu chì Liket 1000VDC-20A
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1000VDC

Ruột cầu chì 1000V 15A

Ruột cầu chì 1000V 15A Ruột cầu chì 1000V 15A

Ruột cầu chì 1000V 15A