Chân đứng 95Hx41Wx50Dx4mm inox 304 lắp trên bản mã dùng để đỡ dây cáp inox dây cứu sinh

Thông số kỹ thuật

  • Vật liệu: Thép nhúng kẽm nóng dày 4mm
  • Kích thước: 445Hx186Wx4mm
  • KHẢ NĂNG CHỊU LỰC: 19kN – Đạt yêu cầu chuẩn của 1 khoá trượt theo QC23/2014/BLĐTBXH
  • CÔNG DỤNG: Gắn chân đế dây cứu sinh với mái tôn thông qua kẹp sóng tôn cliplock, kẹp maxseam, kẹp seamlock hoặc vít bắn tôn
Chân đứng 95Hx41Wx50Dx4mm inox 304
Dùng cho mái tôn cliplock
Chân đứng 95Hx41Wx50Dx4mm inox 304
Dùng cho mái tôn seamlock
Chân đứng 95Hx41Wx50Dx4mm inox 304