Cầu chì LEADER dùng bảo vệ quá tải, ngắt mạch cho nguồn điện một chiều như hệ thống điện năng lượng mặt trời

Cầu chì 1000VD
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1000VDC

Cầu chì LEADER Cầu chì LEADER Cầu chì LEADER Cầu chì LEADER

5/5 (6 Reviews)