Bulong inox chữ T được thiết kế để phục vụ cho thanh rail nhôm để lắp tấm pin năng lượng mặt trời. Bulong inox chữ T có cấu tạo phần mũ là hình chữ nhật

Bulong inox chữ T

Bulong inox chữ T

Bulong inox chữ T