Để đấu tủ điện năng lượng mặt trời thẩm mỹ và an toàn thì cần chuẩn bị những phụ kiện sau:

Cách đấu tủ điện năng lượng mặt trời
– Tủ điện nhựa chống nước hoặc tủ Sino sắt
– Đầu nối MC4 gắn tủ điện
– Ốc siết cáp PG19-PG25
– Cắt sét lan truyền DC
– Aptoma DC
– Cắt Sét lan truyền AC
– Aptomat AC
– dây cáp PE

Cách đấu tủ điện năng lượng mặt trời