Cầu chì 1000V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì Liket 1000VDC-20A
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1000VDC